O nás

Sme nezisková organizácia s názvom Spolu dokážeme viac n. o., ktorej cieľom je v rámci projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT podporovať darovanie krvi na Slovensku, motivovať ľudí k pravidelnému darovaniu krvi a najmä zvyšovať počet prvodarcov. Tým chceme pomôcť k znižovaniu nedostatku krvi, ktorý je žiaľ v našej krajine stále aktuálny problém. Zároveň je naším cieľom ľudí v tejto oblasti vzdelávať formou odborných článkov, rozhovorov, edukačných videí, a pod..

Podporujeme najmä letné obdobie, nakoľko zo štatistík a nám dostupných informácií vieme, že najmä v tomto období je krvi akútny nedostatok. Každý darca krvi, ktorý daruje krv v kampaňovom období (spravidla kampaň spúšťame 14.6. a beží celé leto) má nárok na poďakovanie, ktoré pre darcov krvi ponúkame, a to vstup na jedno nami realizované podujatie ZADARMO. V rámci každého podujatia prebieha verejné poďakovanie darcom krvi, osveta darovania krvi, a tiež tombola o hodnotné vecné dary.

Postupne chceme rozširovať pôsobnosť projektu do celého Slovenska, a tak pomôcť nášmu zdravotníctvu vyriešiť celospoločenský problém s nedostatkom krvi. Náš plán je okrem všeobecného darovania krvi reagovať na aktuálnosť potrieb:

  • jednotlivcov, ktorým chceme s výzvou na rýchle darovanie konkrétnej krvnej skupiny pomáhať
  • nemocníc, regiónov, a pod..

Ako nezisková organizácia však máme v mnohých smeroch obmedzené možnosti, a aj napriek veľkému množstvu dobrovoľníkov, ktorí projekt bezplatne podporujú, fungovanie organizácie
so sebou prináša nemalé náklady. Momentálne fungujeme z príspevkov a partnerstiev, ktoré prácne získavame od rôznych firiem a rovnakých nadšencov, akými sme aj my. Za to im poskytujeme brand awareness, marketingový priestor a pozitívne PR, pretože sa spájajú s dobrou a spoločnosti prospešnou aktivitou. A keďže chceme byť v tomto smere maximálne transparentní, na účely neziskovej organizácie sme od počiatku fungovania založili transparentný účet, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK3909000000005189968199.
Na ňom si môže každý jeden partner (ale aj obyčajný občan) pozrieť, aké príjmy a náklady máme, kde prijaté peniaze míňame a ako si momentálne finančne stojíme.

Staňte sa hrdinom pre niekoho aj Vy! Podporte projekt DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT pravidelným, príp. jednorazovým darom na náš vyššie spomínaný účet a pomôžte nám pomáhať.

ĎAKUJEME!