Pre darcov

„Hrdinom sa človek nerodí, hrdinom sa človek stáva“

Benefity

 • Informácie o svojom zdravotnom stave
  Lekárske a laboratórne vyšetrenia, ktoré vám poskytnú dôležité preventívne informácie
 • Posilnenie imunitného systému
  Prispieva tiež k regenerácii organizmu a posilnenia imunitného systému
 • Občerstvenie & cestovné
  Darca krvi má nárok na jednorazové drobné občerstvenie / príspevok na občerstvenie najviac vo výške 75 % stravného poskytovaného podľa osobitného predpisu (zákon o cestovných náhradách) a preukázaných nákladov na cestovné.
 • Ocenenia darcov – Plakety
  Oceňovanie darcov krvi plaketami vykonáva Slovenský Červený kríž. Po dosiahnutí nároku na udelenie plakety MUDr. Jana Janského, popr. medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického si darca vyplní toto tlačivo a následne ho vhodí do schránky na odbernom pracovisku. Plaketa s kartičkou držiteľa plakety bude darcovi zo strany Slovenského Červeného kríža doručená poštou. Štandardne sa jedno darovanie krvi/krvnej plazmy započítava ako jeden odber, v prípade darovania krvných doštičiek sú započítané dva odbery.

Zdravotné poisťovne

Darca krvi má nárok na rôzne druhy benefitov v závislosti od toho, v akej zdravotnej poisťovni má podpísanú zmluvu. Kliknutím na svoju zdravotnú poisťovňu sa dozviete, na aké benefity máte nárok.


Ocenenia darcov – Plakety

Oceňovanie darcov krvi plaketami vykonáva Slovenský Červený kríž. Po dosiahnutí nároku na udelenie plakety MUDr. Jana Janského, popr. medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického si darca vyplní toto tlačivo a následne ho vhodí do schránky na odbernom pracovisku. Plaketa s kartičkou držiteľa plakety bude darcovi zo strany Slovenského Červeného kríža doručená poštou. Štandardne sa jedno darovanie krvi/krvnej plazmy započítava ako jeden odber, v prípade darovania krvných doštičiek sú započítané dva odbery.

 

Daroval/a si krv toľkokrát, že Ti prináleží plaketa?

vypln
1

Vypísanie

Vypíš tlačivo na odbernom mieste
potvrd
2

Potvrdenie

Daj tlačivo potvrdiť personálu
posli
3

Odoslanie

Hoď tlačivo do schránky alebo ho pošli poštou na územný spolok Červeného kríža v mieste Tvojho bydliska
pozvanka
4

Pozvánka

Obdržíš pozvánku na oceňovanie darcov krvi

 

Koľko odberov musíš absolvovať, aby si dostal plaketu?

muzi

Muži

zeny

Ženy

10
Bronzová 
10
odberov
20
Strieborná 
20
odberov
40
Zlatá
30
odberov
80
Diamantová
60
odberov
100
Kňazovického
80
odberov

 

Koľko odberov musíš absolvovať, aby si dostal plaketu?

Plaketa

Bronzová Strieborná Zlatá Diamantová Kňazovického
Muži 10 20 40 80 100
Ženy 10 20 30 60 80

Dotazník darcu krvi

Tento dotazník je potrebný vypísať pred samotným darovaním krvi. Je možné vypísať ho priamo na odbernom mieste, popr. si ho môžeš vypísať priamo tu, vytlačiť a prísť na darovanie krvi pripravený. Ušetríš si tým čas strávený prípravou na darovanie krvi.