Partneri

Mediálni partneri

– „Už pravidelne niekoľko rokov v našej spoločnosti podporujeme a sprostredkúvame našim zamestnancom možnosť darovania krvi. Sme veľmi radi, že tento rok môžeme túto aktivitu podporiť prostredníctvom neziskovej organizácie Daruj krv - Daruj život. Sme pyšní na všetkých našich zamestnancov - darcov, že vďaka spoločnej účasti môžeme aktívne pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú v rôznych životných situáciách.“

Mgr. Marianna Obšivanová, Komunikácia&Branding

- „Ako spoločnosť zameraná na edukačné kampane, si uvedomujeme, že informovanosť o dôležitosti darovania krvi je nevyhnutná. Projekt "Daruj Krv, Daruj život" zabezpečuje osvetu a výučbu o darovaní krvi a veríme že naša spolupráca dokáže mať vplyv na zvýšenie jeho povedomia. V rámci našej misie šíriť informácie a povedomie o zdraví veríme, že dokážeme pomôcť tým, ktorí ju najviac potrebujú a našou spoluprácou motivujeme ľudí, aby sa stali darcami.“

David Luby, Project Manager